Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що з 1 квітня 2023 року набирають чинності норми Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)» (далі - Закон № 2888), яким змінюються окремі норми Податкового кодексу (далі –Кодекс). 

Зокрема, положеннями Закону № 2888 узгоджується термінологія, що використовується у Кодексі, з термінологією  Закону України від 30 червня 2021 року № 1591 – ІХ «Про платіжні послуги» (далі – Закон № 1591): «банки», «небанківській надавач платіжних послуг», «електронний гаманець у емітента електронних грошей», «платіжні інструкції», «рахунок у банку /небанківському надавачу платіжних послуг» та інших. 

Запроваджується можливість використання під час здійснення розрахункових операцій та контролю за їх проведенням не тільки рахунків, відкритих у банках, а також рахунків/електронних гаманців такого платника податків в інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних     грошей. 

Окрім того, Законом № 2888 змінено порядок використання єдиного рахунку (стаття 35, 35 1 Кодексу). Окремо визначено, що для цілей Кодексу обов’язок платника податків щодо сплати податків та зборів на єдиний рахунок, визначений статтею 35 1 Кодексу, вважається виконаним з моменту, коли ініціювання переказу є завершеним для такого платника податків згідно із Законом № 1591. Також, пункт 35 1 Кодексу доповнено новою нормою стосовно того, що не допускається прийняття на єдиний рахунок електронних грошей.