Інформаційні картки

Опис

Мета діяльності: надання соціальних послуг громадян похилого віку та сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Основними завданнями є:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини  сімей, дітей та молоді;
 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • виявлення громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;
 • забезпечення якісного надання соціальних послуг;
 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи.

 ПЕРЕЛІК 
соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати

 • догляд вдома;
 • соціальний супровід родин в СЖО;
 • соціальний супровід при працевлаштуванні;
 • соціальний супровід родин ,які виховують дітей-сиріт, позбавлені батьківського піклування;
 • соціальна профілактика;
 • консультування;
 • інформування;
 • представництво інтересів;
 • екстрене (кризове) втручання;
 • соціальна інтеграція та реінтеграція;
 • соціальна адаптація;
 • натуральна допомога.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ДОГЛЯДУ ВДОМА

 

Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА

 

Зміст послуги:комплекс заходів, що здійснюються за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу догляду вдома, який спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

 

Форма надання послуги: за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) протягом робочого дня.

 

Термін надання послуги: послуга може надаватись постійно (ІІІ група рухової активності -1-2 рази на тиждень(за необхідності), ІV група рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби)– 2 рази на тиждень, ІV група рухової активності (6,7 ступені індивідуальної потреби) – 3 рази на тиждень; V група рухової активності – 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період).

 

Соціальні групи: особи похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше, ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

 

Умови надання послуги: безоплатно.

На безоплатне обслуговування незалежно від середньомісячного сукупного доходу отримувача мають право:

-        громадяни похилого віку, які не мають рідних, щоб забезпечувати їм догляд і допомогу (одинокі) або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

-        особи з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ гр.);

-        громадяни, які мають правовий статус ветерана війни, дітей війни, учасника війни, учасника бойових дій;

-        внутрішньо переміщені особи похилого віку одиноко проживаючі;

-        непрацездатні члени сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС на сході України, загиблих воїнів інтернаціоналістів, померлих учасників бойових дій, померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

-        одиноко проживаючі громадяни похилого віку (сімейні пари), що мають дітей працездатного віку, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, але перебувають в місцях позбавлення волі, проживають за межами України, залежні від психоактивних речовин, а також діти, яким не встановлено групу інвалідності, але які хворі на тяжкі невиліковні захворювання, діти, що належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку;

-        особи похилого віку,  за умови, що середньомісячний сукупній дохід їх сімей нижчий ніж два прожиткових мінімуми на одну особу (для відповідної категорії осіб);

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р, Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності  центрів надання соціальних послуг» №177 від 03.03.2020р, наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 р. № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» та наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 р. № 335 «Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома», Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відсутність потреби в соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

 - закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

- зміна місця проживання/перебування особи, що унеможливлює надання соціальної послуги;

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальної послуги вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

 - виявлення/встановлення недостовірності поданих   отримувачем соціальної послуги інформації/документів під час звернення за наданням соціальної послуги, що  унеможливлює подальше її надання;

- ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідної соціальної послуги.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ

/ОСІБ , ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ/ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Зміст послуги: комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Форма надання послуги: послуга надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги або розташування суб’єкта, що надає соціальну послугу.

Термін надання послуги: не більше ніж шість місяців. У разі складного випадку тривалість надання послуги може бути продовжено до одного року.

Соціальні групи: сім’ї, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, і не можуть самостійно їх подолати.

Умови надання послуги: безоплатно за індивідуальним планом.

Документи, необхідні для отримання послуги: особисте звернення отримувача послуги, або повідомлення про можливі складні життєві обставини від будь-якого суб’єкта соціальної роботи.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

  - Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт послуги соціального супроводу, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016  № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

- Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради», затверджене рішенням сорок першої  сесії восьмого скликання Понінківської  селищної ради від 22.09.2022 р. №8.

 

Підстави для припинення надання послуги:

досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізація сім’єю (особою) наслідків СЖО, усунення причин та умов, що спричинили такі обставини;

закінчення строку дії договору про надання послуги соціального супроводу або порушення умов такого договору;

зміна отримувачем соціальної послуги місця проживання чи перебування;

письмова відмова отримувача послуги або його законного представника від її надання, якщо така відмова або її наслідки не спричиняють порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей;

систематична неучасть отримувача послуги без поважних причин у заходах, передбачених індивідуальним планом соціального супроводу, за винятком ситуації, коли припинення надання послуги спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо дітей.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

 

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються на регулярній основі протягом визначеного строку та мають на меті підтримку отримувача соціальних послуг в процесі подолання життєвих труднощів, відновлення та підвищення соціального статусу, що передбачає надання соціальної послуги безпосередньо методами індивідуальної роботи та виконання ролі посередника (організація консультацій інших фахівців, супровід та представлення інтересів отримувача послуг, допомога в оформленні документів тощо); організації надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці громадянам, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися та потребують соціального супроводу; сприяння працевлаштуванню через допомогу у пошуку роботи/підготовці до роботи; відвідування на робочому місці; сприяння адаптації особи до виконання робочих функцій, пристосуванні робочого місця для осіб з інвалідністю; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок.

 

Форма надання послуги: соціальна послуга надається у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу, в інших приміщеннях суб’єктів, що надають соціальну послугу, в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, безпосередньо на робочому місці, в приміщенні роботодавця, де працює отримувач соціальної послуги.

 

Термін надання послуги: тимчасово; визначається індивідуально для кожного отримувача соціальної послуги залежно від його потреб, але не  більше шести місяців з дня працевлаштування.

 

Соціальні групи: громадяни, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися та потребують соціального супроводу; сім’ї, особи та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах; прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї опікунів, піклувальників; особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; особи з числа випускників інтернатних закладів; молодь, яка звільнилась з місць позбавлення волі; особи з інвалідністю; постраждалі від торгівлі людьми.

 

Умови надання послуги: безоплатно.

 

Документи, необхідні для отримання послуги: письмове звернення (заява) потенційного отримувача соціальної послуги або його законного представника до головного спеціаліста з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи або безпосередньо до ЦНСП.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Закон України «Про волонтерську діяльність», Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. №2671-VIII, Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці (наказ Мінсоцполітики від 21.09.2016  № 1044, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  17.10.2016 № 1359/29489); Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

 

Підстави для відмови у наданні послуги: може бути відмовлено отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги; відмова отримувача соціальної послуги та/або його законного представника від отримання соціальної послуги; зміна місця проживання отримувача соціальної послуги; досягнення наданою соціальною послугою поставленої мети; закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги; невиконання умов договору щодо співпраці у виході зі складної життєвої ситуації та/або порушення умов такого договору, що поставило під загрозу життя чи здоров’я інших отримувачів чи надавачів соціальної послуги (насилля, агресивна поведінка, зберігання зброї чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо); наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги, зокрема інфекційні захворювання в гострій стадії, часті судомні напади тощо; грубе, принизливе ставлення отримувача соціальної послуги до надавача соціальної послуги або інших отримувачів послуги; смерть отримувача соціальної послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНИЙ  СУПРОВІД  СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ  ДІТИ-СИРОТИ  І  ДІТИ,  ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО  ПІКЛУВАННЯ

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ  СУПРОВІД  СІМЕЙ, У ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ  ДІТИ-СИРОТИ  І  ДІТИ,  ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО  ПІКЛУВАННЯ

 

Зміст соціальної послуги:

комплекс заходів, що передбачає:

- допомогу у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї;

- адаптацію дитини в нових умовах;

- створення належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні;

- захист майнових, житлових та інших прав дитини;

- сприяння навчанню та розвитку дитини;

- допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків , у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення;

- підготовку дитини до виходу із сім’ї, у тому числі до самостійного життя.

Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу для кожного її отримувача визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в плані соціального супроводу.

 

Форма надання соціальної послуги:

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома);

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- в приміщенні надавача соціальної послуги;

- поза межами приміщення надавача соціальних послуг.

 

Термін надання соціальної послуги:

- прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно;

- сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення піклування, а також за поданням служби у справах дітей (за потребою).

 

Соціальні групи: прийомні діти, діти-вихованці, діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, біологічні діти прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, інші члени сім’ї, які спільно з ними проживають.

 

Умови надання соціальної послуги:

за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг

Документи, потрібні для отримання послуги:

- заява про надання соціальних послуг;

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб –платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

- копія рішення суду або органу опіки  та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- акт оцінювання потреб особи /сім’ї у соціальних послугах.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу  сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307;

- Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

Підстави для припинення надання соціальної послуги:

- припинення функціонування прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу з підстав, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу",  від 26.04.2002 № 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю";

- досягнення позитивного результату соціального супроводу в сім’ях опікунів, піклувальників.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються суб’єктом, який надає соціальні послуги, спрямований на попередження, обмеження та зупинення негативних соціальних і особистісних (поведінкових) явищ та їх наслідків у соціальному середовищі та реалізується за допомогою різних інструментів впливу соціального, юридичного, педагогічного, психологічного характеру.

Форма надання послуги: у приміщенні суб’єктів, що надають соціальну послугу;

у приміщенні підприємств, установ, організацій та закладів, що замовили соціальну послугу;

у приміщенні установ соціального обслуговування, які функціонують в умовах цілодобового і денного перебування;

у закладах освіти, охорони здоров’я, захисту дітей, установах виконання покарань та правоохоронних органів;

на вулиці;

за місцем проживання отримувача послуги.

 

Соціальні групи: особи, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, незалежно від віку і статі.

Умови надання послуги: безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача послуги або його законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або безпосередньо до суб’єкта, що надає послугу.

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціальної послуги профілактики (наказ Мінсоцполітики від 10.08.2015 № 912, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.09.2015 за № 1155/27600), Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

Підстави для відмови у наданні послуги: суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги.

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ

Назва послуги: КОНСУЛЬТУВАННЯ

 

Зміст послуги: комплекс заходів, який спрямований на допомогу в аналізі життєвої ситуації, залучення отримувача соціальної послуги до вирішення власних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу зі складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації, надання психологічної допомоги, корегування психологічного стану та поведінки в повсякденному житті, участь в організації та діяльності груп самодопомоги.

 

 

Форма надання послуги:

в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги; за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги; за допомогою технічних засобів (телефон, он-лайн зв’язок, мережа Інтернет) розміщених у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг (вуличне консультування).

 

Термін надання послуги: соціальна послуга може надаватись разово, короткостроково, періодично, довгостроково.

 

Соціальні групи: особи, сім’ї, групи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, громадяни похилого віку, особи з інвалідністю.

 

Умови надання послуги: безоплатно.

 

Документи, необхідні для отримання послуги:

     при коротко-, середньо- та тривалому консультуванні - звернення (заява) потенційного отримувача послуги або його законного представника;

     при разовому кризовому консультуванні - безпосереднє звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника, у тому числі за допомогою засобів зв’язку (телефону, електронної пошти тощо);

     при вуличному консультуванні - виявлення під час соціального патрулювання закритих щодо контактування соціальних груп чи осіб, з’ясування ситуації та проблемних питань за їхнім запитом.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги:

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015  № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»;

- Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

Підстави для відмови у наданні послуг: може бути відмовлено отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів надавач послуг не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу, наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання).

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ

ІНФОРМУВАННЯ

Назва послуги: ІНФОРМУВАННЯ

Зміст соціальної послуги:

надання інформації:

- з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги тощо;

- щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та  інших видів допомоги, робіт, послуг тощо.

 

Форма надання соціальної послуги:

- за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги (вдома/на вулиці);

- в приміщенні ЦНСП;

- поза межами приміщення ЦНСП, через мережу Інтернет, за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

 

Термін надання соціальної послуги:

одноразово/екстрено (кризово),  відповідно до законодавства

 

Соціальні групи:

- вразливі групи населення;

- особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Умови надання соціальної послуги:

за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг

 

Необхідне  для отримання послуги:

при разовому, вуличному, кризовому інформуванні – безпосереднє звернення особи.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги:

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги

за наявних ресурсів надавач нездатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази у суб’єкта, що надає соціальну послугу), наявність у отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання.

 

 

Інформаційна картка соціальної послуги

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

Назва соціальної послуги: ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ

Зміст соціальної послуги: Ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.


Форма надання соціальної послуги: Денна

Термін надання соціальної послуги: За потребою

Соціальні групи:
особи похилого віку; інваліди (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»; хворі (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі

Умови надання соціальної послуги: безоплатно

Документи, необхідні для отримання послуги:

1.Документи, які посвідчують особу (копію паспорту)

2.Додаткові документи – за потреби.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги:
Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-ІV, Постанова КМУ від 29 грудня 2009 р. N 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», зі змінами: Постанова КМУ від 23.12.2015 № 1093, Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», Наказ Міністерства соціальної політики від 03.09.2012 №537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати».

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ЕКСТРЕНЕ (КРИЗОВЕ) ВТРУЧАННЯ

Назва соціальної  послуги: ЕКСТРЕНЕ (КРИЗОВЕ) ВТРУЧАННЯ

 

Зміст соціальної послуги:

- термінове втручання в кризову ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації, надання допомоги та підтримки, спрямованої на її подолання;

- перша психологічна допомога;

- консультування;

- інформування;

- забезпечення термінових базових потреб (у безпеці, харчуванні, одязі тощо);

- організація та надання психологічної підтримки в кризовій ситуації і допомога у подоланні її наслідків, у тому числі, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї;

- сприяння у забезпеченні тимчасовим притулком (безпечним місцем перебування);

- забезпечення взаємодії з іншими фахівцями та службами для усунення ознак кризової ситуації (виклик бригади швидкої допомоги, правоохоронних органів, представників державних соціальних служб, комунальних і транспортних служб тощо).

 

Форма надання соціальної послуги:

- за місцем проживання отримувача;

- за місцем перебування отримувача соціальної послуги (заклад охорони здоров’я, заклад освіти, тимчасовий притулок, тимчасові мобільні пункти допомоги, місця перебування родичів та близьких постраждалих, тимчасове безпечне місце тощо);

- у приміщенні надавача соціальних послуг;

- за місцем перебування отримувача соціальних послуг;

- поза межами приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці (протягом робочого дня).

 

Термін надання соціальної послуги:

-        за наявності загрози життю чи здоров’ю особи послуга надається негайно, але не пізніше, ніж протягом 24 годин з моменту отримання інформації про кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або подолання обставин, які її спричинили;

-        строк надання не більше 72 годин з початку надання соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я отримує інші необхідні соціальні послуги. Соціальні групи:

- особи, постраждалі від домашнього насильства;

- особи, постраждалі від торгівлі людьми;

- особи, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією тощо.

Умови надання соціальної послуги:

безоплатно.

 

Документи, потрібні для отримання послуги:

- заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги;

- заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову ситуацію, повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї;

- заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних та громадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення насильства в сім’ї.

Правові підстави для надання соціальної послуги:

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

- Державний стандарт  соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716;

- Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

 

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

можлива відмова отримувачу соціальної послуги у її наданні, якщо суб’єкт не в змозі задовольнити потреб отримувача соціальної послуги.

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЯ

 

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; представництво інтересів; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні реєстрації місця проживання/перебування; сприяння в отриманні житла, працевлаштуванні тощо; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв`язків.

 

Форма надання соціальної послуги: денна, у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу.

 

Термін надання соціальної послуги: за потребою, протягом строку, необхідного отримувачу соціальної послуги для забезпечення його соціальної інтеграції та реінтеграції.

 

Соціальні групи:

- особи, які постраждали від торгівлі людьми;

- безпритульні діти/особи;

- неповнолітні та молодь, які повернулись з місць позбавлення волі;

- сім`ї (особи), які потрапили у складні життєві обставини.

 

Умови надання соціальної послуги: безоплатно.

 

 Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: звернення (заява) отримувача соціальної послуги до головного спеціаліста з питань соціального захисту населення або безпосередньо до ЦНСП, отримання повідомлення/інформації від громадян.

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України “Про соціальні послуги” від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, ЗУ „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” від 21.06.2001 № 2558-ІІІ, ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ЗУ «Про охорону дитинства», Наказ Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 № 458  «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми», Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

Підстави для відмови у наданні соціальної послуги:

- відмова отримувача соціальної послуги від отримання соціальної послуги;

- наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги,

- закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги щодо соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб, яке поставило під загрозу життя чи здоров`я інших отримувачів соціальної послуги чи надавачів соціальної послуги (насилля, агресивна поведінка, збереження зброї чи наркотичних речовин, заборонених законодавством, гострий психічний розлад тощо);

    - зміна місця проживання отримувача соціальної послуги;

    - направлення отримувача соціальної послуги до стаціонарної   інтернатної установи або закладу, інших установ або закладів постійного проживання;

    - отримання житла, яке отримувач соціальної послуги може використовувати для проживання і в якому може зареєструвати своє місце проживання/перебування;

   - смерть отримувача соціальної послуги.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

 

 

Назва послуги: СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ

 

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебували у спеціалізованих або інтернатних закладах, осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, до змінених умов соціального середовища, спрямованих на усунення/пристосування обмежень життєдіяльності для підтримки соціальної незалежності, збереження та продовження їхньої соціальної активності.

 

Форма надання послуги: послуга надається в приміщенні суб’єкта, що надає соціальні послуги, протягом строку, необхідного для процесу активного гармонійного пристосування отримувача соціальної послуги до нових умов соціального середовища; за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги; поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг.

 

Термін надання послуги: послуга може надаватись короткостроково, періодично, довгостроково, відповідно до індивідуального плану її надання .

 

Соціальні групи: особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі особи, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі; особи похилого віку; особи з інвалідністю; особи, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах; особи, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк.

 

Умови надання послуги: безоплатно.

 

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до головного спеціаліста з питань соціального захисту населення, суб’єкта, що надає послугу (ЦНСП).

 

Правові підстави для надання соціальної послуги:

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671- VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

   - Державний стандарт послуги соціальної адаптації, затверджений наказом Міністерства соціальної політики  України від 18.05.2015 № 514 «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»;

    - Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

 

Підстави для відмови у наданні послуги: може бути відмовлено отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних ресурсів ЦНСП не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги (відсутність кваліфікованих спеціалістів, матеріальної бази, вільних місць у суб’єкта, що надає соціальну послугу), наявність в отримувача соціальної послуги розладу психіки та/або поведінки, стану гострого алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, ознак гострого захворювання.

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

 

Назва послуги: НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА

 

Зміст послуги: Заходи, що проводяться протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Форма надання послуги:

- за місцем проживання / перебування отримувача соціальної послуги (вдома);

- у приміщенні надавача соціальної послуги протягом робочого дня.

 

Термін надання послуги: Може надаватись постійно, періодично або тимчасово (протягом визначеного у договорі періоду).

Строки надання соціальної послуги узгоджуються з отримувачем соціальної послуги та/або його законним представником та/або уповноваженим представником сім’ї з урахуванням визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

 

 

Соціальні групи: Особа/сім’я, яка належить до вразливих груп населення та/або перебуває у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я тощо, та отримує цю соціальну послугу.

Умови надання соціальної послуги: безоплатно.

 

Документи, необхідні для отримання послуги: звернення (заява) потенційного отримувача або його законного представника до суб’єкта, що надає послугу (ЦНСП).

 

Правові підстави для надання соціальної послуги:

- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;

-  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

- Державний стандарт соціальної послуги натуральної допомоги, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від  25.03.2021  № 147 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги».

 

    - Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Понінківської селищної ради» , затверджене рішенням сорок першої сесії восьмого скликання Понінківською  селищної ради від 22.09.2022р. №8.

 

Підстави для відмови у наданні послуги: Відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи;

Ненадання надавачем соціальної послуги натуральної допомоги.

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після усунення таких протипоказань.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь