Місцева комісія з питань формування пропозицій щодо потреби у субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейн

Місцева комісія

з питань формування пропозицій щодо потреби у субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

Гончаренко

Геннадій Володимирович

- голова Понінківської селищної ради, голова комісії

Нижня

Ольга Володимирівна

-  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії

Кукліновська Людмила Володимирівна

- начальник служби у справах дітей Понінківської селищної ради, секретар комісії

 

Члени комісії:

Левчук

Лариса Вячеславівна

 

- керуюча справами виконавчого комітету

   

Шматько Дмитро Анатолійович

 

- начальник юридичного відділу

Луцька

Ольга Леонардівна

 

- начальник фінансового відділу

Приймак

Тетяна Миколаївна

 

Ніколішина
Антоніна Вікторівна

 

 

Щуцька Світлана Олександрівна 

 Філенко Наталя Леонідівна

Коробко Артем Миколайович


- начальник земельного відділу

 

- начальник відділу надання адміністративних послуг, державний реєстратор речових прав на нерухоме майно


- т.в.о. начальника відділу надання соціальних послуг

- т.в.о. начальника відділу освіти

- в.о. директора КУП 

Керуюча справами виконавчого комітету                                   Л.В. Левчук

 

Начальник служби у справах дітей                                             Л.В.Кукліновська

 

 

 

Положення

про місцеву комісію

з питань формування пропозицій щодо потреби у субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

І. Загальні положення

1.1. Місцева комісія з питань формування пропозицій щодо потреби у субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, є консультативно-дорадчим органом.

1.2. Головою місцевої комісії є голова Понінківської селищної ради, заступниками голови комісії є заступник селищного голови  та начальник служби у справах дітей Понінківської селищної ради.

1.3. До складу місцевої комісії входять представники структурних підрозділів з питань фінансів, житлово-комунального господарства, юридичної служби, можуть входити уповноважені представники громадськості та інших установ (за згодою).

1.4. Місцева комісія у своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком та умовами, рішеннями Понінківської селищної ради, виконавчого комітету Понінківської селищної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

ІІ. Повноваження місцевої комісії

2.1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими
пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної проектної документації, кількості малих групових будинків та дітей, які перебувають в них, установлених розмірів відповідних виплат.

2.2. Формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження особи, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла.

2.3. Затвердження списків осіб для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної особи обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються особи, яким було виділено грошову компенсацію за рахунок субвенції у попередньому році.

2.4. Комісія надає погодження щодо:

- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для осіб, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;

2.5. Комісія здійснює проведення перевірки щодо:

- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- наявності документів про перебування особи на квартирному обліку;

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 11 Порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

2.6. Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 Порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, протягом 30 днів з дати набрання чинності цими Порядком та умовами. Рішення оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та затверджується рішенням органу місцевого самоврядування (один примірник протоколу надсилається Хмельницькій обласній державній адміністрації).

2.7. Формування та використання показників місцевого бюджету проводиться за напрямами відповідно до розподілу, визначеного регіональною комісією згідно з пунктом 8 Порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету залежно від економічної суті платежу.

 

ІІІ. Процедурні питання

3.1. Після отримання копії рішення від Хмельницької обласної державної адміністрації про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, місцевою комісією для прийняття відповідного рішення подаються такі документи:

1) для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для осіб, зокрема осіб з інвалідністю:

-акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), складений місцевою комісією з метою визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення;

-звіт про оцінку майна;

-фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

-копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

-довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається;

-згода особи на проживання в житлі, яке для неї придбавається (на момент оформлення купівлі-продажу);

-рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (необхідний у разі придбання житла на вторинному ринку, у разі його підготовки за рахунок субвенції — додається після його підготовки);

2) для нового будівництва/реконструкції приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу - проектна документація на будівництво об’єкта;

3) для капітального ремонту житла для дитячих будинків сімейного типу:

проектна пропозиція та копія (завірена в установленому порядку) експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проекту будівництва об’єкта незалежно від вартості будівництва;

-акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) (додаток 2), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту/реконструкції, складений місцевою комісією з метою визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення;

-копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

-фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

4) для розроблення проектної документації крім документів, зазначених у підпунктах 2-4 цього пункту, Хмельницькій обласній державній адміністрації - інформація про:

-віддаленість житлового приміщення від об’єктів інфраструктури соціального спрямування, зокрема закладів освіти та закладів охорони здоров’я;

-визначення потреб адміністративно-територіальної одиниці територіальної громади щодо необхідності влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у форми виховання, наближені до сімейних.

Місцевій комісії подаються особами виключно ті документи, які не перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, в паперовому вигляді або із застосуванням засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Усі інші документи збираються уповноваженими особами із числа складу місцевої комісії без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, зокрема шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.

Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію щодо наявності/відсутності в особи, яка подає документи для отримання грошової компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності).

3.2. Гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу визначається з розрахунку на 10 дітей (зокрема рідних) і двох батьків-вихователів за такою формулою:

ГВЖ = (21 х 12 + 10 + (10 х Nі)) х Вг х Км,

де ГВЖ — гранична вартість житла;

21 — 21 кв. метр загальної площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та кожного з батьків-вихователів;

12 — кількість осіб (дітей та батьків-вихователів);

10 — 10 кв. метрів загальної площі на сім’ю;

(10 х Nі): 10 — додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, Nі — кількість дітей з інвалідністю;

Вг — вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу;

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і міст обласного значення.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу, обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість придбання житла для дитячих будинків сімейного типу не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза.

У разі придбання житла для дитячого будинку сімейного типу враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

13. Гранична вартість придбання житла для осіб визначається за такою формулою:

ГВЖ = 31 + 10 х Вг х Км,

де ГВЖ — гранична вартість житла;

31 — 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу повинна бути не менше середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті;

10 — додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю;

Вг — вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем перебування особи на квартирному обліку;

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, обласних центрів і міст обласного значення.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем перебування особи на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова гранична вартість придбання житла не може перевищувати вартості спорудження житла, збільшеної в 1,75 раза, для обласних центрів і міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб — у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. осіб — у 1,25 раза.

У разі придбання житла особами враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житло, якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

3.4. Придбання житла для осіб на умовах співфінансування з державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється залежно від віку особи:

-для осіб від 23 років до 35 років - 70 відсотків граничної вартості житла з подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 50 відсотків Ї у 2023 році та наступних роках;

-для осіб старше 35 років - 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова компенсація у розмірі граничної вартості житла здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

3.5. Придбання житла для осіб до досягнення ними 23-річного віку здійснюється за рахунок державного бюджету в розмірі 100 відсотків граничної вартості житла.

3.6. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, однією з істотних умов якого є заборона на відчуження такого житла протягом десяти років.

Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що посвідчує договір купівлі-продажу, за зверненням органу опіки та піклування, підготовленим місцевим розпорядником, відповідно до вимог законодавства.

Заборона на відчуження такого житла не накладається у разі придбання житла особою після досягнення 23-річного віку.

3.7. Комісія у своїй роботі керується Порядком підтримки малих групових будинків та Порядком виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених Постановою кабінету міністрів від 26.05.2021 р. № 615.

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                             Л.В. Левчук

 

Начальник служби у справах дітей                                        Л.В.Кукліновська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь