Пошук

Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу земельних відносин Понінківської селищної ради

Дата: 29.12.2021 08:53
Кількість переглядів: 785

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»,

      Понінківська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу земельних відносин Понінківської селищної ради

 

Вимоги до претендента на посаду головного спеціаліста  відділу земельних відносин Понінківської селищної ради

- громадянство України;

- вища землевпорядна з рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом в державних органах або органах місцевого самоврядування не менше трьох років або досвід роботи за фахом ;

- вільне володіння державною мовою;

- вільне володіння та робота з основними програмами ПК.

 

Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:
1) Заява про участь у конкурсі (після того, як будуть надані всі документи).
2) Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних.
3) Заповнена особова карта (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
4) Фотокартки розміром – 2 шт. (4 х 6 см);
5) Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
6) Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
7) Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (
nazk.gov.ua).

Документи від бажаючих взяти участь в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення в засобах масової інформації за адресою: вул. Перемоги, 51. Телефон для довідок 7-21-36; 7-21-37.

Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції", «Про захист персональних даних», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень юридичного відділу Понінківської селищної ради.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-в інших випадках, установлених законами.

 

 

                                              

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних»,

та специфіки функціональних обов’язків  на заміщення вакантних посад відділу  земельних відносин Понінківської селищної ради

 

І. Питання  на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10.  Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11.  Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12.  Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 13.  Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).
 14.  Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15.  Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

 

ІІ. Питання  на перевірку знання

Закону України «Про службу в органах місцевого  самоврядування»

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування       (стаття 4).
 4. Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 8. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 9.  Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 10.  Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 11.  Підстави для припинення служби в органах місцевого самоврядування       (стаття 20).
 12.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 13.  Поширення Закону України «Про державну службу» на органи та посадових осіб місцевого самоврядування (Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування").
 14.  Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).
 15. Посади в органах місцевого самоврядування, класифікація посад  в органах місцевого самоврядування (стаття 3, 14).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

          1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

            2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

            3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

            4. Територіальні громади (стаття 6).

            5. Загальні збори громадян (стаття 8).

            6. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

            7. Виконавчі органи рад (стаття 11).

            8. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

            9. Органи самоорганізації населення (стаття 14).

            10.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

            11. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 17).

            12. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

            13. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

            14. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

            15. Повноваження сільських , селищних рад (стаття 25,26 ).

 

ІV. Питання на перевірку знання

Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: «пряме підпорядкування», «близькі особи», «корупційне правопорушення», «корупція», «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів» (стаття 1)
 2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3)
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 4. Обмеження щодо сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 7. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 9. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
 10.  Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 11.  Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 13.  Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 14.  Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи       (стаття 61).
 15.  Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

V. Перелік питань з урахуванням специфіки вакантних посад відділу земельних відносин

 

  1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин.
  2. Права землекористувачів.
  3. Обов’язки власників земельних ділянок.
  4. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність.
  5. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.
  6. Підстава набуття права на землю.
  7. Способи захисту прав на земельні ділянки.
  8. Гарантії права власності на земельну ділянку.
  9. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю.
  10. Визначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
  11. Зміст права власності на землю.
  12. Земельна ділянка як об’єкт права власності.
  13. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.
  14. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь