Станом на другу декаду травня продовжуються налагоджувальні роботи, що передують повноцінному робочому режиму очисних споруд ТОВ «ПКПФ-Україна». На двигун повітродувки №1 встановлено частотний перетворювач, що сприятиме більш точному  дозування кисню, який подається в конструкцію аеротенків. Працівники структурного підрозділу детально вивчають інструкції з експлуатації конструкцій очисних споруд, застосовуючи на практиці набуті знання та досвід. Продовжуються роботи з навчання персоналу, вдосконалюються практичні навички працівників, задіяних у відібранні проб води та проведенні лабораторних аналізів .

На основі отриманих даних розробляються рекомендації та методики щодо підтримання активного процесу життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу.

Всі працівники, значна частина яких є мешканцями прибережних районів басейну річки Хомора та Случ, зацікавлені у найшвидшому виході конструкцій та обладнання  очисних споруд ТОВ «ПКПФ-Україна» на повноцінний робочий ритм.