Оголошення про конкурс

Дата: 27.11.2020 12:17
Кількість переглядів: 602

Фото без опису Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»,

      Понінківська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад начальника фінансового відділу Понінківської селищної ради та 2-х посад головних спеціалістів фінансового відділу Понінківської селищної ради

 

Вимоги до претендента на посаду начальника фінансового відділу Понінківської селищної ради:

- громадянство України;

- вища фінансово-економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом в державних органах або органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше трьох років або досвід роботи за фахом на керівних посадах інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше п’яти років;

- вільне володіння державною мовою;

- вільне володіння та робота з основними програмами ПК.

 

Вимоги до претендента на посаду головного спеціаліста фінансового відділу Понінківської селищної ради:

- громадянство України;

- вища фінансово-економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом в державних органах або органах місцевого самоврядування не менше 2 (двох) років або досвід роботи за фахом на посадах інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше п’яти років;

- вільне володіння державною мовою;

- вільне володіння та робота з основними програмами ПК.

 

Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:
1) Заява про участь у конкурсі (після того, як будуть надані всі документи).
2) Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних.
3) Заповнена особова карта (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
4) Фотокартки розміром – 2 шт. (4 х 6 см);
5) Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
6) Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
7) Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Документи від бажаючих взяти участь в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення в засобах масової інформації за адресою: вул. Перемоги, 51. Телефон для довідок 7-21-36; 7-21-37.

Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції", «Про захист персональних даних», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень фінансового відділу Понінківської селищної ради.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-в інших випадках, установлених законами.

 

 

 

                                                                                                       

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Бюджетного кодексу України».

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Украïнськоï держави за Конституцією України (статті 1,2).
 3. Форма правління в України (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності Украйни (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 7. Державні символи України (стаття 20).
 8. Конституційне право на працю (стаття 43).
 9. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 12. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 13. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 14. Повноваження територіальних громад відповідно до Конституції України (стаття 143).
 15. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції Украйни (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади. (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
 10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 11. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).
 12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, близькі особи, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів, корупційне правопорушення (ст.1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3)
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 7. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 8. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 10. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 11. Державний захист викривачів (стаття 53).
 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 13. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про захист персональних даних»

 

 1. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними (cтаття 4).
 2. Загальні вимоги до обробки персональних даних (стаття 6).
 3. Права суб'єкта персональних даних (стаття 8).
 4. Підстави для обробки персональних даних (стаття 11).
 5. Порядок доступу до персональних даних (стаття 16).
 6. Об'єкти захисту (стаття 5).
 7. Поширення персональних даних (стаття 14).
 8. Оплата доступу до персональних даних (стаття 19).
 9. Особливі вимоги до обробки персональних даних (стаття 7).
 10. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних (стаття 23).
 11. Забезпечення захисту персональних даних (стаття 24).
 12. Повідомлення про обробку персональних даних (стаття 9).
 13. Видалення або знищення персональних даних (стаття 15).
 14. Зміни і доповнення до персональних даних (стаття 20).
 15. Міжнародне співробітництво та передача персональних даних (стаття 29).

 

Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень

фінансового відділу

Понінківської селищної  ради, «Бюджетного кодексу України».

 

 1. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст. 75 Бюджетного Кодексу України).
 2. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).
 3. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст.101 Бюджетного Кодексу України).
 4. Види порушень бюджетного законодавства (ст.116 Бюджетного Кодексу України).
 5. Класифікація доходів бюджету та видатків і кредитування бюджету (ст. ст. 9, 10).
 6. Складові частини бюджету (стаття 13).
 7. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів (ст.14).
 8. Структура місцевих бюджетів. Склад доходів загального фонду бюджетів сіл, селищ та міст (ст. 63, 64).
 9. Окремі особливості формування місцевих бюджетів (стаття 67).
 10. Надходження спеціального фонду місцевих бюджетів (ст. 69-1).
 11. Видатки та кредитування місцевих бюджетів (ст. 70).
 12. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом. Позики місцевим бюджетам (ст.ст. 72, 73).
 13. Особливості здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій (ст. 74).
 14. Затвердження місцевих бюджетів (ст. 77).
 15. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин. Види видатків бюджетів. Джерела здійснення видатків бюджетів (ст.ст. 81, 82, 83).

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь