Головне управління ДПС у Хмельницькій області повідомляє, що ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування може бути зменшена до 2,5 % у випадку застосування спеціальної пільги шляхом придбання державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення.

Фізична особа, яка має активи, одержані (набуті) за рахунок доходів, з яких не сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори відповідно до ПКУ, «переводить» такі активи у грошові кошти із наступним придбанням зазначених державних облігацій. Якщо така «конвертація» відбудеться у періоді з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання Декларації, то декларант має право зазначити номінальну вартість таких облігацій і сплатити з неї Збір за ставкою 2,5 % замість 5 % чи 9 %, передбачених для коштів на рахунках банків.

Також платник податків може обрати спосіб сплати податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно. Але у такому випадку ставка збору дещо зростає – до 6 % для валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні; до 9,5 % щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках в іноземних банках або які зберігаються в іноземних фінансових установах; до 3 % щодо номінальної вартості ОВДП.