Оголошення про конкурс

Дата: 17.05.2021 16:19
Кількість переглядів: 1011

Фото без описуВідповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Понінківська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Понінківської селищної ради .

 

Вимоги до претендента на посаду начальника служби у справах дітей Понінківської селищної ради:

- громадянство України;

- вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра і стажем роботи за фахом в державних органах або органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше трьох років або досвід роботи за фахом на керівних посадах інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше п’яти років;

- вільне володіння державною мовою;

- вільне володіння та робота з основними програмами ПК.

 

Перелік необхідних документів для участі у конкурсі:
 1) Заява про участь у конкурсі (після того, як будуть надані всі документи).
 2) Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних.
 3) Заповнена особова карта (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 4) Фотокартки розміром – 2 шт. (4 х 6 см);
 5) Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
 6) Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 7) Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 8) Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Документи від бажаючих взяти участь в конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення в засобах масової інформації за адресою: вул. Перемоги, 51. Телефон для довідок 7-21-36; 7-21-37.

Згідно з чинним порядком   щодо заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про запобігання корупції", «Про захист персональних даних», а також законодавства з  урахуванням  специфіки функціональних повноважень юридичного відділу Понінківської селищної ради.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

-в інших випадках, установлених законами.

 

                       

Перелік питань на перевірку та оцінку знань 

Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про органи і служби у справах дітей ».

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України 

 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Украïнськоï держави за Конституцією України (статті 1,2).

 3. Форма правління в України (стаття 5).

 4. Визнання найвищої соціальної цінності Украйни (стаття 3).

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

 6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

 7. Державні символи України (стаття 20).

 8. Конституційне право на працю (стаття 43).

 9. Конституційне право на освіту (стаття 53).

 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

 11. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

 12. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).

 13. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

 14. Повноваження територіальних громад відповідно до Конституції України (стаття 143).

 15. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції Украйни (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи та посади. (статті 1, 2, 3).

 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

 9.   Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

 10.  Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

 11.  Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

 12.  Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

 13. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

 14. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 

 1. Визначення термінів: антикорупційна експертиза, близькі особи, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів, корупційне правопорушення (ст.1).

 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3)

 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

 5. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

 6. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

 7. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

 8. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

 9. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

 10. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

 11. Державний захист викривачів (стаття 53).

 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 13. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

 14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

 15. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про захист персональних даних» 

 1. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними (cтаття 4).

 2. Загальні вимоги до обробки персональних даних (стаття 6).

 3. Права суб'єкта персональних даних (стаття 8).

 4. Підстави для обробки персональних даних (стаття 11).

 5. Порядок доступу до персональних даних (стаття 16).

 6. Об'єкти захисту (стаття 5). 

 7. Поширення персональних даних (стаття 14).

 8. Оплата доступу до персональних даних (стаття 19).

 9. Особливі вимоги до обробки персональних даних (стаття 7).

 10. Повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних (стаття 23).

 11. Забезпечення захисту персональних даних (стаття 24).

 12. Повідомлення про обробку персональних даних (стаття 9).

 13. Видалення або знищення персональних даних (стаття 15).

 14.  Зміни і доповнення до персональних даних (стаття 20).

 15. Міжнародне співробітництво та передача персональних даних (стаття 29). 

 

     V. Питання для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень відділу. 

 1. Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед дітей(стаття 1 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 3. Поняття терміну «соціальної реабілітації» (статті 7-8 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 4.  Центри медико-соціальної реабілітації дітей (стаття 9 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 5.  Спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань виконання покарань (стаття 10 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 6.  Притулки для дітей служб у справах дітей (статті 11-11-2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 7.  Джерела і порядок фінансування органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 12 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 8.  Матеріально-побутове і медичне забезпечення дітей у спеціальних установах для дітей (стаття 13 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 9. Охорона прав дітей під час здійснення профілактики правопорушень (стаття 15 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 10. Контроль за діяльністю органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей (стаття 16 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 11. Нагляд за додержанням норм Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (стаття 17 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»).

 12. Функції служби у справах дітей (постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30.08.200 № 1068).

 13. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування» (стаття 1 Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 14. Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (стаття 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 15. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (стаття 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 16. Органи опіки та піклування. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (статті 11 - 12 Закону України «Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 17. Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа (стаття 26 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 18. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом (стаття 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів (стаття 19 Сімейного Кодексу України).

 20. Підстави позбавлення батьківських прав (стаття 164 Сімейного Кодексу України).

 21. Правові наслідки позбавлення батьківських прав (стаття 166 Сімейного Кодексу України).

 22. Управління майном дитини (стаття 177 Сімейний Кодекс України).

 23. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Особи, які мають переважне право перед іншими право на усиновлення дитини (статті 212 - 213 Сімейного Кодексу України).

 24. Особа, яка не може бути опікуном, піклувальником дитини. Припинення опіки,     піклування над дитиною (статті 244 та 250 Сімейного кодексу України).

 25. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (стаття 243 Сімейного Кодексу України).

 26. Поняття «прийомна сім'я», «прийомні батьки», «прийомні діти», «створення прийомної сім´ї» (статті 256-1-4 Сімейного Кодексу України)

Поняття «дитячий будинок сімейного типу» (стаття 256-5 Сімейного Кодексу України).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь