Пошук

ПРОЕКТ "Про Стратегічний план розвитку мережі закладів загальної середньої освіти, що перебувають у підпорядкуванні Понінківської селищної ради"

Дата: 29.04.2021 16:37
Кількість переглядів: 2667

ПРОЄКТ

 

ПОНІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
 Полонського району Хмельницької області
 с.м.т. Понінка, вул.Перемоги, № 51, т. (038-43) 7-21-36

РІШЕННЯ

_____________________сесії восьмого скликання

 

Від ______________________

смт. Понінка

 

Про Стратегічний план розвитку

мережі закладів загальної середньої освіти,

що перебувають у підпорядкуванні

Понінківської селищної ради

 

Відповідно до Стратегії розвитку Понінківської селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2027 роки,  затвердженої рішенням п’ятої сесії VIII скликання від 22.12.2020 року №22, на виконання вимог Закону України «про освіту», керуючись п. 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Понінківська селищна рада

ВИРІШИЛА

1. Затвердити Стратегічний план розвитку мережі закладів загальної середньої освіти, що перебувають у підпорядкування Понінківської селищної ради. (далі – Стратегічний план – додається).

2. Координацію роботи з виконання Стратегічного плану покласти на відділ освіти Понінківської селищної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника Нижню О.В. та комісію з питань регламенту, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення, прав людини, законності, депутатської діяльності та етики

 

Селищний голова Геннадій ГОНЧАРЕНКО

 


 Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ……

від  …….

 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

розвитку мережі закладів загальної середньої освіти,

що перебувають у підпорядкуванні Понінківської селищної ради

  Вступ

На виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»  передбачається зміна існуючої системи закладів загальної середньої освіти, з врахуванням потреб та інтересів кожної дитини.

Метою Стратегічного плану є створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, можливість покращення та зміцнення матеріально-технічного стану освітніх закладів, ефективного використання коштів освітньої субвенції та місцевого бюджету.

Основні завдання:

1. Зміна типів навчальних закладів відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

2. Інформування суспільства та проведення громадських консультацій з усіма учасниками освітнього процесу, жителями громади.

3. Створення умов для надання якісної допрофільної освіти.

Одним із нагальних завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування України, є створення ефективної мережі закладів, що надають освітні послуги. Тепер саме на місцеве самоврядування покладається відповідальність за якісну середню освіту, що раніше відновилося до сфери повноважень державних адміністрацій та районів. Ця нагальність також обумовлена тим, що середня освіта є  однією з найбільш витратних соціальних функцій, переданих об’єднаним громадам. Натомість оптимізацію не слід розглядати лише як спосіб заощадження коштів за рахунок скорочення кількості навчальних закладів, які органи місцевого самоврядування мають утримувати, або кількості вчителів, яких потрібно брати на роботу. Насправді, мету оптимізації слід розуміти як частину виклику щодо покращення якості освіти в громаді та життєвих можливостей громадян шляхом кращого та більш ефективного витрачання бюджетних коштів. Вагомим важелем покращення матеріально-технічної бази усіх навчальних закладів є ефективне з економічної точки зору витрачання коштів, які одержуються з державного бюджету через освітню субвенцію.

На даний час коштами субвенції здійснюється лише оплата праці педагогічних працівників, що унеможливлює спрямовувати кошти  на видатки розвитку.

З метою визначення можливостей ефективного використання матеріально-технічних, кадрових, управлінських та фінансових ресурсів вивчено та проаналізовано освітню систему на місцевому рівні.

Насамперед демографічний спад та міграція до міст вплинуть на зниження наповнюваності класів, зокрема у сільській місцевості.

СІЛЬСЬКА МІСЦЕВІСТЬ (СЕЛО БУРТИН)

Згідно обліку дітей у селі Буртин маємо спад народжуваності протягом 2015 - 2020 років  (11 – 4 дітей).

Будівля школи введена в експлуатацію у 2010 році, двоповерхова, загальна площа приміщень – 1789 кв.м. Школа має досить потужну матеріально-технічну базу. Здійснюється підвіз учнів та педагогічних працівників шкільним автобусом. Вид опалення – електроенергія.

Освітній процес у закладі освіти відбувається згідно освітньої програми, затвердженої педагогічною радою школи.

Відповідно до мережі закладів освіти Понінківської селищної ради станом на 05.09.2020 року в 11 класах Буртинської ЗОШ І-ІІІ ступенів навчалося 112 дітей. Проектна потужність школи – 192 дитини. Освітній процес забезпечують 22 педагогічних працівники, технічний персонал – 14 чоловік. Середня наповнюваність класів – 10,2 дитини (розрахункова наповнюваність класів, згідно якої нараховується освітня субвенція – 19 учнів; середня наповнюваність по громаді – 15 дітей).

Загальні видатки на одного учня у 2020 році становили 49 850 грн. При цьому середній показник по громаді 33 000 грн.).

Крім того, вагомим показником надання якісних освітніх послуг є якісний показник рівня навчальних досягнень за результатами проходження випускниками 11 класів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, продовження навчання випускників у закладах вищої освіти.

Моніторингові дослідження Українського регіонального центру оцінювання якості освіти свідчать про те, що учні закладу за результатами ДПА  11 клас поступаються учням шкіл із більшою наповнюваністю.

Про це ж свідчать і результати зовнішнього незалежного оцінювання.

Не високими також є показники здачі ЗНО в розрізі профільних предметів (іноземна мова, правознавство): учні не обирають для проходження ЗНО профільний предмет.

Моніторинг працевлаштування учнів за 2017 – 2019 роки свідчать про те, що частина випускників стають студентами закладів освіти І-ІІ рівня  акредитації або обирають абсолютно інший напрям для навчання. З’явилися тенденції до того, що учні відразу працевлаштовуються чи виїжджають за кордон.

За результатами моніторингових досліджень УРЦОЯО  серед учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються у класах із більшою наповнюваністю, міських шкіл значно менше випускників, які не подолали поріг «склав/не склав», мають кращі показники ДПА-ЗНО.

Зміна типу Буртинської ЗОШ І-ІІІ ступенів дозволить створити для учнів старшої школи можливість навчатися у конкурентноспроможному середовищі, що сприятиме покращенню доступу до якісної освіти.

Будівля Буртинського закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» Понінківської селищної ради збудована у 1947 році. Загальна площа приміщення 240 кв.м. Опальнення пічне. Не по всій площі приміщень зроблене опальнення, тому взимку спальня переміщається в ігрову кімнату, яка спалюється грубкою. У садочку є внутрішній туалет, але розташований у прибудові, яка також не опалюється.

У закладі навчається 24 дитини: 1 різновікова група. Роботу забезпечуються: директор, 2 педагогічні працівники, 5 осіб - технічний персонал.

Серед найважливіших питань для вирішення є виконання норм пожежної безпеки: заміни застарілої електропроводки, встановлення блискавкозахисту, системи сигналізації.

Реорганізація Буртинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Буртинського ЗДО «Дзвіночок» дасть змогу не лише забезпечити безпечні умови для перебування дітей дошкільного віку, а й надати їм доступ до покращених умов перебування, до матеріально-технічного бази закладу загальної середньої освіти. Це дозволить організовувати навчальні заняття на більш вищому рівні, підвищити рівень володіння інноваційними засобами навчання педагогів, розширить доступ до широкого інформаційного простору, сприятиме забезпеченню наступності між дошкільною та початковою освітою.

СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ПОНІНКА

Приміщення Понінківської загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Понінківської селищної ради побудоване у 1972 році, другий та третій поверхи добудовані у 1993 році. Площа приміщення 3822 кв.м. Потужність закладу – 140 чоловік. Станом на 05.09.2020 року у закладі навчалося 124 дитини.  При цьому 1-4 класи – 73 дитини, 5-9 класи – 51 дитина. У зв’язку з демографічної ситуацією прослідковується можливе зниження контингенту учнів у початкових класах.

У закладі працюють 22 - педагогічні працівники, 9 - технічні працівники. Серед педагогічних працівників 2 осіб пенсійного віку, 4 працівників – сумісники, 1 людина – декретна відпустка (працює людина на час декретної відпустки).

Зовні та всередині приміщення привабливе, комфортне, створені безпечні умови для перебування дітей, особливо початкових класів. Територія школи знаходиться у гарному місці, створені умови для занять фізичної культурою та спортом. Для учнів початкової школи введено гурток хореографії.

У школі тепло (опалення забезпечується власною котельнею), дотримуються умови щодо освітленості класів.

Школа підключена до інтернету, є кабінет інформатики, інтерактивне обладнання, бібліотека, музей, спортивний зал, їдальня на 45 місць, внутрішній туалет.

Будівля Понінківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, №1, гімназія» здана в експлуатацію у 1975 році. Триповерхова будівля загальною площею 6089 кв.м. Потужність закладу 800 дітей. Станом на 05.09.2010 року у закладі було 643 учні. Освітній процес забезпечують 60 педагогічних працівників, 23 технічні працівники. В освітньому процесі задіяно 41 кімнату, серед них кабінети фізики, хімії, біології, географії, 4 кабінети інформатики, 2 майстерні, спортзал та кімната для уроків фізичної культури для дітей початкової школи,  2 бібліотеки, їдальня на 100 місць. 

Школа приєднана до швидкісного інтернету. Усі кабінети ( 9 штук) забезпечені інтерактивними комплексами (проектор, інтерактивна дошка, ноутбук). 11 класних кімнат початкової школи як засіб візуалізації мають телевізори.

У закладі забезпечуються вимоги щодо освітленості. Опалення – на дровах, здійснюється приватним підприємцем. 

Приміщення закладу дозволяє створити комфортні умови для навчання учні гімназії та забезпечити матеріально-технічну базу для допрофільного та профільного навчання.

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ……

від  …….

 

Стратегічний план розвитку мережі закладів загальної середньої освіти, що перебувають у підпорядкуванні Понінківської селищної ради

 

Назва закладу освіти

Вид реформування

(короткотривалий,

середньотривалий,

довгостроковий)

Рік реформування

Заходи з реформування

 

Буртинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Понінківської селищної ради

короткотривалий

2021

Зміна типу закладу на гімназію (заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступеня) – Буртинська гімназія Понінківської селищної ради

 

Буртинський заклад дошкільної освіти «Дзвіночок» Понінківської селищної ради

короткотривалий

2021

Реорганізувати шляхом приєднання: структурний підрозділ Буртинської гімназії – заклад дошкільної освіти «Дзвіночок»

 

Понінківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1, гімназія» Понінківської селищної ради

довгостроковий

2022

2021 рік – припинити здійснювати набір учнів до класів гімназії.

2022 рік  зміна типу закладу освіти на ліцейПонінківський ліцей Понінківської селищної ради ( заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів із філією у своєму складі).

 

Понінківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Понінківської селищної ради

середньотривалий

2022

Реорганізувати шляхом приєднання: філія  Понінківського НВК – Початкова школа.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь