ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 20.12.2019 10:36
Кількість переглядів: 1052

Фото без опису

скачати в Word

Фото без описуТовариство з обмеженою відповідальністю «Майдан-Вільський кар'єр»,
код згідно з ЄДРПОУ 36009598

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Юридична адреса: 30500, Хмельницька область, місто Полонне, вулиця Привокзальна, 50, телефон +38(067)786-49-49.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво та подальша експлуатація комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом, розташованого за адресою Хмельницька область, Полонський район, за межами села Новаки, на території ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр».

Зміна цільового призначення землі сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для послідуючого розташування на ній комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом.

Технічна альтернатива 1.

Будівництво та подальша експлуатація комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом. Технологічний процес передбачає подрібнення польовошпатової сировини з додаванням води до утворення однорідної суспензії після чого застосовується магнітна сепарація для відділення Fe2O3 від основної сировини, подальше відділення води від готового продукту, відділена вода повертається в технологічний процес, утворені хвости з підвищеним вмістом Fe2O3 підлягають утилізації або використовуються як вторинний продукт.

Технічна альтернатива 2.

Будівництво та подальша експлуатація комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової сухим способом. Технологічний процес передбачає подрібнення польовошпатової сировини в сухому стані після чого застосовується магнітна сепарація для відділення Fe2O3 від основної сировини, утворені хвости з підвищеним вмістом Fe2O3 підлягають утилізації. При застосуванні даного способу збагачення суттєво збільшується кількість викидів пилу та зменшується ефективність відділення Fe2O3 від основної сировини, в результаті збільшується кількість хвостів, які необхідно утилізувати.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 1:

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності буде розташовано у Хмельницькій області, Полонського району, на південь від села Новаки, на території ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр» (кадастрові номера земельних ділянок: 6823681000:08:003:0010 та 6823681000:08:003:0007). На разі дана територія активно не використовується, у сільськогосподарській діяльності не задіяна, цільове призначення земельних ділянок - для ведення особистого селянського господарства яке в подальшому планується змінити на цільове призначення - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для послідуючого розташування на ній комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом.

Місце провадження планованої діяльності, територіальна альтернатива 2:

Для будівництва комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової розглядалися інші земельні ділянки в межах населеного пункту с. Новаки, від яких було вирішено відмовитись, враховуючи, що розміщення комплексу межах населеного пункту порушує вимоги до СЗЗ від житлової забудови.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Планована діяльність надасть змогу підвищити якісні показники готового продукту та розширить асортимент готової продукції, що надасть можливість забезпечити внутрішній ринок країни якісною продукцією вітчизняного виробництва. Забезпечити інфраструктурний розвиток села, району та області завдяки створенню кваліфікованих робочих місць безпосередньо на підприємстві та залученню компаній в сфері будівництва, супутніх дилерських мереж, транспортних компаній, компаній в сфері технічного обслуговування тощо. Покращити соціально-економічний стан села, громади та області завдяки відрахуванням в бюджет податків під час планової діяльності. Покращити економічний стан країни завдяки відрахуванням податків в бюджет від експорту продукції в різні країни світу, замістити імпорт та збільшити експорт вітчизняної продукції за кордон. Збільшити конкурентну спроможність та підняти імідж країни у світі як виробника якісного продукту. Реалізація проєктних рішень з сучасною технологію та використанням технологічного обладнання провідних світових виробників дозволить забезпечити будівництво та подальшу експлуатацію комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом з мінімальним впливом на довкілля.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Будівництво комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом, розташованого за адресою Хмельницька область, Полонський район, за межами села Новаки, на території ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр» зі зміною цільового призначення земельних ділянок його розташування.

Потужність виробництва 20 тисяч тон готового продукту на місяць.

Технологічна схема збагачення шихти польовошпатової включає в себе наступні технологічні процеси: 1) подрібнення і класифікація польовошпатової сировини; 2) відділення феромагнітних домішок та продуктів намолу за допомогою магнітної сепарації в слабкому полі; 3) розділення продукту магнітної сепарації за допомогою гідроциклонів; 4) збагачення продукту за допомогою високоінтенсивної магнітної сепарації; 5) згущення та фільтрація зливів гідроциклонів для отримання очищеної  води, яка використовується для оборотного водопостачання; 6) осадження хвостів виробничого процесу в басейнах для отримання оборотної води. Згущений продукт (осадженні частинки) за допомогою насоса подається на фільтрпрес для зневоднення. В процесі фільтрації хвости пресуються у кеки для подальшої утилізації, а відділена вода повертається у виробничий процес.

Водоспоживання планується здійснювати від двох водозабірних свердловин, які буде влаштовано на території ведення планованої діяльності, загальний дебіт яких буде приблизно складати 250 м3/добу.

Основними споживачами сировини, що буде виробляється у процесі планованої діяльності, буде ТОВ «Полонський фарфоровий завод», що розташований в місті Полонному, та інші виробники керамічної продукції.

Все обладнання, що застосовується в технологічному процесі збагачення буде розміщене в закритому цеху (опалювальне виробниче приміщення з температурою в приміщенні не менше + 5 °С ).

Зміна цільового призначення землі сільськогосподарського призначення на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для послідуючого розташування на ній комплексу магнітного збагачення шихти польовошпатової мокрим способом передбачається на площі - 13,2063 га.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

 • по забрудненню атмосферного повітря – дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
 • по ґрунту, поверхневим та підземним водам – дотримання значення ГДК в ґрунтах, поверхневих та підземних водах;
 • дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів виробництва, дотримання правил поводження з відходами;
 • збереження  різноманітності  об’єктів  рослинного  й  тваринного  світу,  недопустимості погіршення середовища існування, шляхів міграції та розмноження тварин;
 • по акустичному впливу – дотримання допустимих рівнів шуму.

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

 • дотримання містобудівних умов та обмежень;
 • дотримання розмірів санітарно-захисної зони відповідно до положень Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96р. №173;
 • по загальним санітарним нормам – дотримання санітарних розривів при забудові промислових територій; дотримання протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядалося.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством. З метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів - виконання охоронних відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядалося.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності:

Клімат і мікроклімат: формування мікрокліматичних умов, які сприяють розвитку і поширенню шкідливих викидів на період будівництва та експлуатації не передбачаються. В результаті запланованої планової діяльності зміни клімату та мікроклімату в районі розміщення даного об’єкта не очікуються.

Повітряне середовище: Допустимий вплив.

У період будівництва джерелами забруднення атмосфери є вихлопні труби автотранспорту і будівельної техніки, зварювальних та інших будівельних роботах. Викиди мають тимчасовий характер. Джерелами потенційного впливу на період експлуатації є технологічне обладнання та автотранспорт. Вплив – в межах нормативів.

Водне середовище: утворення зливових вод (стічних та господарсько-побутових стоків). Вплив – в межах нормативних вимог.

Ґрунти: вилучення земель з сільськогосподарського обороту; ґрунт в межах земельного майданчику зазнає впливу від техніки, що використовується для будівельно-монтажних, підіймально-транспортних, земляних робіт та відходів будівництва. Під час експлуатації – утворення відходів та подальше поводження з ними. Вплив – в межах нормативних вимог.

Природно-заповідний фонд: вплив - не передбачається.

Рослинний, тваринний світ:  вплив - не передбачається.

Шумовий вплив: Основними джерелами акустичного впливу планової діяльності є будівельний транспорт/механізми, вентиляційні установки та технологічне обладнання. Шум та вібрації - вплив відповідає вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.

Соціальне середовище: вплив позитивний за рахунок організації робочих місць на період будівництва та впродовж всієї експлуатації комплексу, забезпечення економічної основи для захисту соціально-економічних інтересів місцевого населення.

Навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – тимчасові незручності при проведенні будівельних робіт. На промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятки культури, архітектури та інші елементи техногенного середовища планована діяльність не впливатиме.

Передбаченими проєктними рішеннями потужність зазначених впливів мінімізована, а інші негативні впливи (фізичне та хімічне забруднення природних  компонентів відходами; підтоплення території) зі складу потенційних виключені.

Щодо технічної альтернативи 2.

Можливі впливи планованої діяльності: Аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення господарської діяльності за адресою: Хмельницька область, Полонський район, за межами села Новаки, на території ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр».

Щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядалося.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»):

Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пунктів 2, 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із вимогами статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;

- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

- зауваження та пропозиції які надійдуть в результаті громадських обговорень.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на окремі компоненти довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Із розуміння про те, що оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

- Документ, що надає право виконання будівельних робіт (Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / Повідомлення про початок виконання будівельних робіт / Дозвіл на виконання будівельних робіт), що видається Органами Державної архітектурно-будівельної інспекції;

- Розпорядження/рішення Полонської райдержадміністрації про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення.

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

 Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, за адресою: 29001, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, тел. (0382) 65-70-55, (0382) 65-69-59,електронна адреса:42814282@mail.gov.ua, контактна особа - Шибецька Валентина Олександрівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь