Сучасна освіта потребує інноваційну та конкурентноспроможну, здатну
творити і сприймати цивілізаційні зміни, зміну інформації, обставин життя
особистість.
       Учасники семінару «STEM-освіта як сучасний мегатренд» - учителі
природничо-математичних дисциплін закладів загальної середньої освіти –
обговорили актуальні проблеми освітньої сфери, обгрунтували можливості
застосування STEM – освіти в освітньому процесі, механізми та форми
організації інтегрованого навчання.
      Формування дослідницької компетентності, проектне навчання, практична
і патріотична спрямованість освітнього процесу – саме ці визначальні
особливості STEM – освіти спрямовані на синхронізацію освітніх процесів з
процесами розвитку світової цивілізації, на формування освіченої,
креативної, спроможної приймати швидкі та конструктивні рішення
особистості.