Предметний світ дитинства – це середовище розвитку всіх специфічних видів дитячої діяльності. Предметне середовище виконує відповідну функцію - спонукає до гри, формує уяву.

      Неодмінною умовою створення предметно-розвивального середовища в закладі є опора на особистісно-зорієнтовану модель взаємодії між учасниками освітнього процесу.

      Створенню ефективного розвивального середовища та умов для самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й дитячого експериментування як із матеріальними, так і з соціальними об'єктами сприяють педагогічні працівники Буртинського ЗДО «Дзвіночок».