Мобінг – це систематичне цькування, психологічний терор, форма психологічного тиску співробітника у колективі, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків. Такі діяння проявляються у формі:

- створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);

            - безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);

- нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

- нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

- безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

- необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

 

В свою чергу, кодексом законів про працю України зазначено, що працівники мають право на здорові і безпечні умови праці, на гідне ставлення з боку роботодавця, інших працівників, та забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці. Працівникові, який став жертвою утисків під час виконання трудових обов'язків, гарантовано правовий захист від мобінгу (цькування), дискримінації, упередженого ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення ним трудової діяльності, а також забезпечення особам, які зазнали таких дій, права на звернення за захистом своїх прав.

            Отже, у разі вчинення мобінгу працівник має право звернутись з скаргою до Управління Державної служби з питань праці, яке реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або ж звернутись з позовною заявою до суду щодо визнання фактів цькування та їх усунення.

За вчинення мобінгу працівника передбачена адміністративна відповідальність, що передбачає:

на громадян накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн. до 1700 грн.) або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин;

на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та посадових осіб – накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн. до 3400 грн.) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.

За таке ж порушення, вчинене групою осіб, або повторний випадок цькування протягом року передбачає:

 на громадян накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн. до 3400 грн.) або громадські роботи на строк від тридцяти до п’ятдесяти годин;

на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю та посадових осіб – накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн. до 6800 грн.) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

 

 

За матеріалами сектору «Полонське бюро правової допомоги»