Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до детального плану території під складування розкривних порід, родючого шару ґрунту та готової продукції для діючих підприємств, пов’язаних з видобуванням та переробкою корисних копалин на

Дата: 22.10.2021 14:37
Кількість переглядів: 721

1. Інформація про замовника: Понінківська селищна рада Шепетівського району Хмельницької області в особі селищного голови Гончаренка Геннадія Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Адреса: 30511, Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, смт Понінка, вул. Перемоги, буд.51, тел. (038-43) 7-21-37, e-mail: sel.rada.poninka@ukr.net. 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих об’єктів, що знаходяться за межами населених пунктів та мають зв'язок з містобудівною документацією Схемою планування території Полонського району, що увійшов до складу Шепетівського району Хмельницької області, Схемою планування території Хмельницької області. Детальний план виконується на місцевому рівні з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації територій, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Визначає територіальний розвиток на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці. 3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів). Рішення Понінківської селищної ради Полонського району, що увійшов до складу Шепетівського району Хмельницької області №12-1 від 09 вересня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки»; рішення Понінківської селищної ради Полонського району, що увійшов до складу Шепетівського району Хмельницької області №12 від 09 вересня 2021 року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки». Територія, яка розглядається даним детальним планом, представлена двома земельними ділянками, що знаходяться у приватній власності: кадастровий № 6823681000:08:001:0019 загальною площею 0,76 га, яка розташована за межами населених пунктів Буртинського старостинського округу Понінківської селищної ради Шепетівського району, Хмельницької області, перебуває у приватній власності ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр»; кадастровий № 6823681000:08:001:0020 загальною площею 0,31 га, яка розташована за межами населених пунктів Буртинського старостинського округу Понінківської селищної ради Шепетівського району, Хмельницької області, перебуває у приватній власності КП «Полонський завод «Маяк». Необхідністю виконання вказаної роботи обумовлена тим, що на території Буртинського старостинського округу Понінківської селищної ради Шепетівського району, Хмельницької області 2 здійснюється видобування корисних копалин на Новаківській ділянці Майдан-Вильского родовища первинних каолінів, жорстви та гранітоїдів в якості польовошпатової сировини. Детальний план території розробляється з метою визначення та обґрунтування можливості здійснення на території зазначених земельних ділянок складування матеріалів, що утворюються в процесі видобування корисних копалин (розкривних порід, родючого шару ґрунту, готової продукції, тощо) та для встановлення заходів по мінімізації техногенного впливу об’єкту гірничодобувної промисловості на навколишнє середовище. На час розроблення ДПТ земельні ділянки кадастрові номера: 6823681000:08:001:0019 та 6823681000:08:001:0020 вільні від забудови. З метою всебічного і ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків була проаналізована Схема планування території Хмельницької області, проведено огляд в натурі території проектування.

Фото без опису

Територія, яка розглядається даним детальним планом включає в себе дві земельні ділянки, кадастрові номера: 6823681000:08:001:0019 та  6823681000:08:001:0020, загальною площею 1,07 га.

Зміні цільового призначення підлягають земельні ділянки цільовим призначенням – 01.03. Для ведення особистого селянського господарства, що відносяться до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення на цільове призначення – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств  переробної, машинобудівної та іншої промисловості, що відносяться до категорії земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Територія проектування (земельні ділянки, кадастрові номера: 6823681000:08:001:0019 та  6823681000:08:001:0020) розташовані в межах санітарно-захисних зон діючих підприємств, що спеціалізуються на видобутку первинних каолінів, жорстви та гранітоїдів в якості польовошпатової сировини та їх переробкою. Основними виробничими підрозділами підприємств є: кар’єр, дробарно-сортувальні лінії, автотранспортні бази і складські майданчики для готової продукції. Кар’єр відноситься до ІІІ класу небезпеки і має СЗЗ 300 м, відповідно до Наказу 173 від 19.06.1996 року «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

Основний під’їзд до території проектування здійснюється по вулиці Заводська, с. Новаки, що має сполучення з вуличною мережею населеного пункту та обласною автодорогою місцевого значення О231202, сполученням Новаки – Полонне, також автомобільне сполучення є через село Хмелівка (С231907 Михайлючка – Хмелівка).

Територія, що розглядається даним ДПТ, представляє собою с/г угіддя, які на даний час вільні від насаджень, та суміжні з землями промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами. Загальна площа території проектування в межах ДПТ складає 1,07 га (земельна ділянка №1 кадастровий номер: 6823681000:08:001:0019 площа 0,76 га та  земельна ділянка №2 кадастровий №6823681000:08:001:0020 площею 0,31 га).

Існуючі громадські та господарські будівлі на ділянці відсутні.

Одним з недоліків розширення промислової зони є погіршення екологічного стану довкілля та формування техногенного ландшафту.

Розвиток територій інтенсивного гірничодобувного комплексу потребує запровадження новітніх технологій виробництв та сучасних правил природокористування. Для території району проектування запровадження та дотримання комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки передбачені в спеціалізованих розробках та проектах, основні рішення яких враховані в даному проекті.

З метою максимального зниження видів і рівнів впливу на усі компоненти навколишнього середовища, забезпечення нормативного стану навколишнього середовища й екологічної безпеки у проекті детального плану передбачається комплекс організаційних та спеціальних природоохоронних заходів містобудівного характеру:

- планувальна організація території з урахуванням всіх планувальних обмежень як зон для регулювання та обмеження забудови; організація та благоустрій санітарнозахисної зони місця розташування розкривних порід, родючого шару ґрунту та готової продукції;

- збереження та раціональне використання природних ресурсів;

- дотримання нормативів гранично допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище та санітарних нормативів на межі житлової забудови;

- покращення стану повітряного басейну (пилопригнічення);

- вдосконалення транспортної інфраструктури;

- забезпечення системи відведення поверхневого стоку з проектної території;

- комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території;

- дотримання питань екологічної безпеки;

- забезпечення системи моніторингу екологічної ситуації з метою своєчасного реагування щодо упередження кризових та небезпечних процесів і явищ на території промислової гірничо-видобувної зони.

 

 1. Ймовірні наслідки.

 

а) для довкілля:

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

- кліматичні фактори; у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на території з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

 

До основних елементів планування (в порядку послідовності їх проробки) належать: склад будівель, споруд і приміщень; способи забудови ділянки, функціональна схема і графік технологічного процесу; організація руху, розташування функціональних зон; розташування робочих постів і потокових ліній; розташування виробничих дільниць і складів; розстановка технологічного устаткування і рухомого складу при зберіганні; розташування невиробничих приміщень.

Технологічною основою планувального вирішення є функціональна схема і графік технологічного процесу, відповідно територія проектування на якій передбачається розташувати нове будівництво будівлі станції технічного обслуговування з адміністративними приміщеннями для повноцінного здійснення технологічного процесу підприємства, яке планується створювати.

 1.  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДПТ дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку села та підвищення якості  життя населення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

 • проведення забудови згідно з наміченим документацією функціональним

зонуванням;

 • встановлення та організація санітарно-захисних зон;
 • інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій,

озеленення, влаштування твердого покриття технологічного під’їзду та проїздів.

Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) виконано у Схемі планування території Шепетівського району Хмельницької області відповідно до ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території».

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території під складування розкривних порід, родючого шару ґрунту та готової продукції для діючих підприємств, пов’язаних з видобуванням та переробкою корисних копалин на земельних ділянках: кадастровий № 6823681000:08:001:0019 загальною площею 0,76 га, яка розташована за межами населених пунктів Буртинського старостинського округу Понінківської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, яка перебуває у приватній власності ТОВ «Майдан-Вільський кар’єр»; кадастровий № 6823681000:08:001:0020 загальною площею 0,31 га, яка розташована за межами населених пунктів Буртинського старостинського округу Понінківської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області, яка перебуває у приватній власності КП «Полонський завод «Маяк» подаються до Понінківської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області.

 

Адреса: 30511, Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, смт. Понінка, вул. Перемоги, буд. 51, тел. (038-43) 7-21-37, e-mail: sel.rada.poninka@ukr.net.

 

Контактна особа: Гончаренко Геннадій Володимирович – голова Понінківської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області.

 

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь